Số điện thoại hotline

Miền Bắc : 093 452 8979  

Miền Trung: 091 988 9067

Miền Nam: 093 452 2939

     

        

         e-mail

service@gamma.com.vn

Hỗ trợ kỹ thuật

Các sản phẩm và giải pháp kỹ thuật do Gamma cung cấp luôn luôn được cập nhật bởi những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Các máy móc thiết bị, mô hình giảng dạy ngày càng được tích hợp ứng dụng các chương trình phần mềm chuyên dụng để nâng cao tối đa hiệu quả khai thác, giảm thiểu các chi phí vận hành và bảo trì. Xu hướng phát triển của công nghệ nói chung cũng đồng thời đòi hỏi người khai thác sử dụng trang thiết bị phải luôn luôn cập nhật các công nghệ mới.

Hãy liên lạc với chúng tôi để có thể truy cập và tận dụng các nguồn tài nguyên kiến thức và kinh nghiệm của nhiều Nhà sản xuất với bề dày kinh nghiệm chuyên môn chuyên sâu hàng chục năm từ nhiều Quốc gia có nền công nghiệp phát triển tiên tiến.        

Cập nhật phần mềm
Các phiên bản phần mềm cập nhật mới nhất, hỗ trợ cài đặt từ xa, hướng dẫn khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm, ghi nhận các yêu cầu cải tiến và cùng tìm phương án tối ưu phù hợp với điều kiện vận hành khai thác của thiết bị, hướng dẫn bảo trì và sao lưu dữ liệu.

Tài liệu kỹ thuật
Các tài liệu hướng dẫn sử dụng, sơ đồ mạch điện, sơ đồ lắp đặt, các qui định về an toàn vận hành và khai thác, các bản vẽ hố móng và sơ đồ đấu nối với nguồn điện, các tài liệu tham khảo chuyên ngành, các tài liệu kỹ thuật hỗ trợ liên quan.           
Chia sẻ kinh nghiệm
Các câu hỏi thường gặp về khai thác sử dụng hiệu quả trang thiết bị, dụng cụ và học cụ, các kinh nghiệm khắc phục tạm thời sự cố kỹ thuật, các bài trình chiếu về công nghệ chế tạo và sửa chữa, xu hướng phát triển công nghệ, các bản tin kỹ thuật chuyên ngành được tuyển chọn và biên dịch.

Bảo trì, cân chỉnh, sửa chữa, phụ tùng
Các tài liệu, qui định của Nhà sản xuất thiết bị về lịch trình bảo dưỡng định kỳ, danh mục vật tư tiêu hao, hướng dẫn chẩn đoán các hư hỏng thường gặp, địa chỉ liên lạc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật về sửa chữa, cân chỉnh và thay thế phụ tùng, cung ứng vật tư tiêu hao.