Công nghệ ô tô

1. Cung cấp trang thiêt bị và dụng cụ: Gamma là Đại diện cho nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa xe hơi. Công nghệ sửa chữa xe hơi tiên tiến ngày nay đòi hỏi các nhà phân phối phải đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu khắt khe về khả năng lĩnh hội, tư vấn chuyển giao công nghệ, đào tạo cho người sử dụng thiết bị. Gamma là một trong số ít các Công ty tại Việt nam có khả năng cung cấp đầy đủ toàn bộ nhu cầu trang thiết bị của Trung tâm dịch vụ sửa chữa ô tô hiện đại, thi công lắp đặt và cung cấp dịch vụ bảo trì trên địa bàn toàn quốc.

2. Tư vấn: Với vai trò là nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực phát triển mạng lưới dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, Gamma cung cấp cho khách hàng các giải pháp đồng bộ, tổng thể và chuyên sâu, bao gồm các lĩnh vực:

Chiến lược phát triển mạng lưới

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Phân tích và lập kế hoạch kinh doanh dài hạn

Cập nhật và đào tạo công nghệ sửa chữa bảo dưỡng

Lập và triển khai dư án xưởng hoặc mạng lưới xưởng dịch vụ:

-          Thiết kế qui hoạch mặt bằng nhà xưởng

-          Thiết kế, thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật

-          Thiết kế đồ họa 3D

-          Tiêu chuẩn hóa qui trình dịch vụ

-          Cung cấp chuyển giao công nghệ khai thác hiệu quả trang thiết bị và dụng cụ

-          Huấn luyện, đào tạo kỹ thuật viên

-          Cập nhật ứng dụng công nghệ sửa chữa mới

-          Cập nhật ứng dụng giải pháp công nghệ quản lý điều hành xưởng dịch vụ

-          Nghiên cứu, phân tích và ứng dụng các giải pháp bảo vệ môi trường nhà xưởng

Các chương trình marketing dịch vụ

Chính sách nhân viên dịch vụ

Hợp tác nghiên cứu khảo sát với khách hàng trong các dự án:

-          Nâng cao chất lượng dịch vụ

-          Nâng cao năng suất dịch vụ

-          Marketing định hướng chất lượng dịch vụ

3    Dịch vụ bảo trì: Gamma là nhà cung cấp trang thiết bị dụng cụ có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ máy móc, trang thiết bị cho các xưởng dịch vụ sửa chữa ô tô.